Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Корисні посилання

 

Календар

« Квітень 2018 »
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24  
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

Пошук

Розподіл обов’язків

Голова районної державної адміністрації
Васюк Анатолій Григорович

керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

призначає на посади та звільняє зі своїх посад першого заступника, заступника голови, керівника апарату, працівників апарату, керівників та заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідно до статей 10, 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації або уповноважує на це першого заступника та заступника;

погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції;

в межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;

інформує голову обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне та екологічне становище в районі;

утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами;

організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, з питань преси та інформації, міжнаціональних і міжконфесійних відносин;

організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;

здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації;

регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, голів виконкомів місцевих рад;

координує роботу зі здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

контролює режимно-секретну роботу;

видає в межах своїх повноважень розпорядження;

організовує роботу з висвітлення діяльності районної державної адміністрації в засобах масової інформації;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня;

організовує територіальну оборону району у мирний та воєнний час.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління фінансів райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації (в питаннях діяльності правоохоронних органів та оборонної роботи);
головного спеціаліста з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації;

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

Запорізької місцевої прокуратури №2;
Вільнянської ОДПІ Головного управілння ДФС у Запорізькій області;
управління Державної казначейської служби у Запорізькому районі Запорізької області;
Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області;
служби безпеки України (представництво);
управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області;
районного місцевого суду;
Запорізького районного відділу УДМС України в Запорізькі області;
Запорізького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Голова районної державної адміністрації очолює:

координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю;
експертну комісію з питань державної таємниці;
комісію з питань розгляду звернень громадян;
комісію з питань захисту прав дитини;
комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2. Перший заступник, заступник голови та керівник

апарату районної державної адміністрації:

забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;

відповідають згідно з розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, засіданнях виконкомів місцевих рад;

співпрацюють із відповідними постійними комісіями районної ради;

здійснюють керівництво відповідними консультативними дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;

забезпечують взаємозамінність повноважень за відповідними напрямками діяльності райдержадміністрації ( додаток 2);

надають практичну допомогу у вирішені питань соціально-економічного розвитку території району згідно з переліком сільських (селищних) рад району, закріплених за керівництвом райдержадміністрації ( додаток 3).

3. Перший заступник голови районної державної адміністрації

Чудеснова Світлана Іванівна

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

координує роботу заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації;

координує і аналізує економічну діяльність на території району;

забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;

забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субвенцій, даних про зміни переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи з забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

забезпечує складання та подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету;

забезпечує організацію виконання районного бюджету та звітування перед районною радою про його виконання;

організовує розробку проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району, подання на розгляд районній раді, виконання схваленої районною радою програми, звітування перед нею про її виконання;

забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання й виконання бюджету;

організовує розроблення пріоритетних напрямів промислового розвитку району;

організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;

організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування
агропромислового комплексу, зокрема з питань формування інфраструктури агропромислового ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально – технічними ресурсами та сировиною;

здійснює вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики райдержадміністрації з цих питань;

організовує роботу з забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;

відповідає за розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктур всіх форм власності;

координує роботу з будівництва об’єктів, замовником яких виступає районна та обласна державні адміністрації та їх структурні підрозділи;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;

забезпечує проведення моніторингу цін на основні продукти харчування;

організовує роботу із внесення пропозицій до проектів програм приватизації майна спільної власності територіальних громад району;

організовує роботу з управління майном спільної власності територіальних громад району згідно з делегованими районній державній адміністрації повноваженнями;

забезпечує в установленому порядку взаємодію в підготовці до укладення та розриву контрактів з керівниками установ і підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад району, згідно з делегованими районній державній адміністрації повноваженнями;

забезпечує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків;

організовує реалізацію державної інвестиційної політики;

сприяє встановленню регіонального контракту на товарну продукцію, що виготовляється на території району, та контролю за його виконанням;

здійснює контроль за додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;

сприяє діяльності у сфері винахідництва та науково-технічних впроваджень, патентування, правової охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності;

організовує реалізацію державної політики у сфері земельних і водних ресурсів;

здійснює організаційну роботу з формування напрямків використання районного фонду охорони навколишнього природного середовища;

сприяє розробці й реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів, розвитку ринку землі;

сприяє діяльності наукових установ агропромислового комплексу, розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;

організовує роботу щодо виконання державного контракту, державного й регіонального замовлення з поставки сільськогосподарської продукції;

організовує розроблення та затвердження місцевих екологічних програм і внесення пропозицій щодо регіональних і державних екологічних програм;

координує діяльність центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

забезпечує взаємодію з обласним фондом підтримки індивідуального будівництва на селі «Сільське подвір’я»;

забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, координує діяльність аварійно-рятувальних служб;

організовує реалізацію державної промислової політики та державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами зв’язку району;

взаємодіє з громадськими товариствами з питань газифікації населених пунктів району;

організовує реалізацію державної політики щодо розв’язання проблеми розрахунків в енергетичному секторі;

координує питання статистики;

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання епізоотіям та їх ліквідації;

контролює режимно-секретну роботу (в межах повноважень).

Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;
управління фінансів райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;
адміністратора Центру надання адміністративних послуг;
відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації.
сектору з питань державної реєстрації райдержадміністрації
головного спеціаліста з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (в межах повноважень).

Перший заступник районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

управління Держпродспоживслужби в Запорізькому районі;
Вільнянської ОДПІ Головного управілння ДФС у Запорізькій області (в частині посадових повноважень;
управління Державної казначейської служби у Запорізькому районі Запорізької області (в частині посадових повноважень);
управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області
(в частині посадових повноважень);
ДП «ДГ «Елітне» Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України;
Запорізького міжрайонного управління водного господарства;
Запорізької районної філії « Запорізьке ДЕД»;
Запорізького РЕМ;
КП «Місцева пожежна охорона»;
КП « Водоканал» (в межах повноважень);
інспекції Держгірпром технічного нагляду (в межах повноважень).

Перший заступник голови районної державної адміністрації очолює комісії та робочі групи:

робочу групу з розробки програми соціально-економічного та культурного розвитку району;
робочу групу з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до Державного та місцевого бюджетів;
комісію для визначення переліку сільськогосподарських підприємств, яким виплачується компенсація з державного бюджету для виробництва продукції рослин на зрошувальних землях;
робочу групу з розроблення проекту Комплексної програми розвитку малого підприємства в Запорізькому районі;
робочу групу з питань забезпечення району основними продовольчими товарами та здійснення моніторингу за цінами на них;
комісію для здійснення перевірок стану дотримання вимог законодавства суб’єктами господарювання на орендованих водних об’єктах, які створюють загрозу прориву та підтоплення прилеглих населених пунктів;
комісію з питань категорювання та обстеження режимно-секретної діяльності;
комісію з обстеження земельних ділянок розташованих на території Запорізького району;
комісію з визначення збитків власникам землі та землекористувачам;
комісію з питань розподілу коштів районного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа та дитячих будинків сімейного типу;
координаційну раду з питань розвитку підприємництва у Запорізькому районі;
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
робочу групу з питань встановлення та занесення в натурі меж прибережних захисних смуг;
робочу групу з проведення інвентаризації об’єктів недобудованих будівництв;
робочу групу з аналізу використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами Запорізького району;
комісію зі здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки державної власності на території Запорізького району, умов укладання договорів оренди земельних ділянок;
державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при районній державній адміністрації.

4. Заступник голови районної державної адміністрації

виконує обов’язки першого заступника голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері, з питань охорони здоров’я, освіти і науки, культури і мистецтва, міжнаціональних та конфесійних відносин;

сприяє всебічному розвитку та функціонування в районі української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя; розвитку мов інших національностей;

організовує роботу щодо розробки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку стосовно функціонування навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, культури та охорони здоров’я;

сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження, збереження та розвитку культур, мов і традицій національних меншин;

сприяє надходженню коштів до Пенсійного фонду України;

забезпечує розробку програм фізкультури і спорту, туризму, молодіжної політики;
здійснює керівництво закладами соціального захисту населення, туризму, фізкультури і спорту, служби у справах дітей, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням епідеміям;

визначає для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно законодавством потребують соціального захисту;

здійснює передбачені законодавством заходи щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, одиноких громадян похилого віку;

забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки й піклування;

забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;

сприяє здійсненню заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо релігії та церкви, виконання релігійними організаціями їх статутних завдань;

сприяє додержанню пріоритетів державної політики у сфері міграційних процесів;

сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних, дитячих і жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту;

організовує роботу з погашення боргів по заробітній платі та до Пенсійного фонду України;

забезпечує комплексний і збалансований розвиток продуктивних сил району, складання балансів трудових ресурсів;

забезпечує розробку програм соціального забезпечення та соціального захисту населення;

організовує здійснення контролю за станом охорони праці та техніки безпеки, крім підприємств агропромислового комплексу;

здійснює контроль за підготовкою об’єктів соціально-культурного та побутового призначення до роботи в осінньо-зимовий період;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності;

координує роботу з розробки та запровадження цін і тарифів на житлово-комунальних підприємствах району та з надання послуг населенню підприємствами та організаціями;

здійснює контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства про металобрухт;

сприяє будівництву, ремонту та експлуатації автомобільних доріг, мостових переходів та інших інженерних споруд;

сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів, транспорту;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування та житлово-комунального господарства;

здійснює контроль за роботою житлово-комунального господарства, за експлуатацією житла комунальної власності, котелень, шкільних та дитячих закладів, з питань газифікації та водопостачання населених пунктів району;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг в осінньо-зимовий період підприємствами житлово-комунального господарства;

організовує роботу з розроблення та здійснення заходів щодо вирішення питань енергозбереження.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
служби у справах дітей райдержадміністрації;
відділу культури і туризму райдержадміністрації;
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;
управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради;
КЗ «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради;
КЗ «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради;
КЗ «ФСК «Колос» Запорізької районної ради;
КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Запорізької районної ради;
КЗ «Запорізька районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»
Запорізького районного центру зайнятості;
Запорізького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
КНМУ «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради;
Запорізького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;
Запорізької районної ради ветеранів України;
районної організації «Червоного Хреста».
управління Пенсійного Фонду України в Запорізькому районі Запорізької області;
Запорізького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Запорізької області.

Заступник голови районної державної адміністрації очолює комісії та робочі групи:

комісію з питань альтернативної (невійськової) служби;
координаційну раду з питань протидії соціальним хворобам;
координаційну раду з питань сім’ї, жінок, охорони материнства та дитинства;
комітет доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури;
координаційну раду з питань молодіжної політики;
комісію з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, та дорадчого органу з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах;
комісію з питань пов’язаних з наданням громадянам усіх видів державної соціальної допомоги та пільг;
комісію з питань розподілу коштів Чорнобильського фонду та їх цільового використання;
раду з питань безпечної життєдіяльності населення;
координаційну раду з питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед неповнолітніх;
раду з питань соціального захисту громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
координаційну раду з питань забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини;
експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі;
координаційну раду по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності;
координаційну раду з питань складання плану формування освітніх округів та оптимізації мережі навчальних закладів району;
спостережну комісію;
комісію з перевірки готовності до відкриття сезонних установ відпочинку для дорослих і дітей на території району;
комісію для обстеження технічного стану безгосподарних електричних мереж та споруд району;
групу з питання проведення інвентаризації об’єктів газопостачання, які використовуються для розподілу природного газу;
комісію з інвентаризації містобудівної документації;
комісію з питань інвентаризації радіоактивних відходів;
призовну комісію для проведення призову громадян України за мобілізацією.

5. Керівник апарату районної державної адміністрації

Макущенко Володимир Олексійович

керує діяльністю апарату районної державної адміністрації, забезпечує діяльність районної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально - технічних питань;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами;

організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, з питань конфесійних відносин, функціонування громадських організацій;

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

відповідає за організаційно-кадрову роботу, дотримання законодавства з питань державної служби, стан діловодства, обліку та звітності;

організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад у межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів планів роботи та заходів районної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання;

відповідає за облік кадрів районної державної адміністрації, організацію роботи з кадрами, підвищення їх кваліфікації, стажування та перепідготовку;

організовує роботу щодо розгляду звернень громадян;

забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в районі, державними нагородами та заохоченнями районної державної адміністрації;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;

контролює ведення бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

контролює підготовку штатних розписів,кошторисів на утримання апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації, змін до них;

контролює процес підготовки питань, що стосуються видатків на утримання структурних підрозділів райдержадміністрації;

керує процесом обліку, проходження та контролю за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до Державного архіву Запорізького району;

здійснює контроль за додержанням правил охорони праці та техніки безпеки в апараті районної державної адміністрації;

забезпечує та відповідає за створення відповідних умов праці апарату райдержадміністрації;

організовує роботу з реалізації державної політики з питань преси та інформації;

організовує роботу щодо зв’язків з державними та недержавними засобами масової інформації;

контролює організацію заходів щодо прийому офіційних делегацій;

організовує підготовку та видання презентаційних матеріалів про Запорізький район;

організовує здійснення контролю за станом охорони праці та техніки безпеки;

забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.

Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації (в межах повноважень);
відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації;
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;
відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;
архівного відділу райдержадміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

Запорізького об’єднаного військового комісаріату;
редакції районної газети «Червоний промінь»;
районних осередків, політичних партій, рухів та громадських організацій.

Керівник апарату районної державної адміністрації очолює комісії:

методичної ради апарату райдержадміністрації;
ради по роботі з кадрами апарату райдержадміністрації;
конкурсної комісії (в частині посадових повноважень);
громадської ради при Запорізькій райдержадміністрації;
районної призовної комісії.

Керівник апарату районної
державної адміністрації В.О. Макущенко

 

 

 

 

Додаток № 2
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від №

Взаємозаміщення
повноважень першого заступника, заступника голови та
керівника апарату райдержадміністрації

перший заступник голови райдержадміністрації

Чудеснова С.І.

←→

 

заступник голови райдержадміністрації

Зенкін Ю.В.

заступник голови райдержадміністрації

 

 

←→

 

 

керівник апарату райдержадміністрації Макущенко В.О.

 

 

 

Додаток № 3

Закріплення територій виконкомів сільських та селищних рад між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації для координації їх діяльності та надання методичної допомоги

 

з/п

Прізвище, ініціали, посада

Найменування виконкомів місцевих рад

1.

голова райдержадміністрації

Васюк А.Г.

Біленьківський

Мар’ївський

Лисогірський

Розумівський

2.

перший заступник голови райдержадміністрації

Чудеснова С.І.

Балабинський

Кушугумський

Малокатеринівський

Григорівський

Новоолександрівський

3.

заступник голови райдержадміністрації

 

Августинівський

Долинський

Широківський

Сонячний

Володимирівський

4.

керівник апарату райдержадміністрації

Макущенко В.О.

Веселівський

Миколай-Пільський

Наталівський

Степненський

Лукашівський

 

Розпорядження №137 від 15.03.2017.pdf

Карта району

Оголошення

Культурні заходи

Новини структурних підрозділів