Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Березень 2023 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Розподіл обов’язків

Додаток № 1

до розпорядження голови районної державної адміністрації

від ____________№ ______

 

 

Розподіл обов’язків

між головою, першим заступником, заступниками та керівником апарату Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області

 

Голова районної державної адміністрації

керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні , так і за її межами;

 призначає на посади та звільняє з посад першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів  районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, відповідно до статей 10, 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

затверджує положення про апарат та положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації;

укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації або уповноважує на це першого заступника та заступників;

погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції;

в межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;

інформує обласну державну адміністрацію та населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію ;

утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами;

організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, з питань преси та інформації, міжнаціональних і міжконфесійних відносин;

організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної підготовки, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;

         координує роботу щодо запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання,функції,та персональний склад;

спрямовує і координує діяльність першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, голів виконкомів місцевих рад;

координує роботу зі здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

організовує територіальну оборону району у мирний та воєнний час;

організовує роботу з висвітлення діяльності районної державної адміністрації в засобах масової інформації;

видає в межах своїх повноважень розпорядження;

здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

 

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього – один із заступників голови районної державної адміністрації.

 

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

відділу мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації;

відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації;

сектору з питання запобігання та виявлення корупції.

 

 

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

Запорізької окружної прокуратури;

Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Запорізького районного суду Запорізької області;

Вільнянського районного суду Запорізької області;

Новомиколаівського районного суду Запорізької області;

Служби безпеки України (представництво);

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області;

Управління Державної казначейської служби України у Запорізькому районі Запорізької області;

Управління Державної казначейської служби України у Вільнянському районі Запорізької області;

Управління Державної казначейської служби України у Новомиколаївському районі Запорізької області;

ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області;

Запорізького районного управління  ГУ Держпродспоживслужби України в Запорізькій області;

Вільнянського районного управління  ГУ Держпродспоживслужби України в Запорізькій області;

ГУ ДПС в Запорізької області ( Запорізький район);

ГУ ДПС в Запорізької області ( Вільнянский  район);

Запорізького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;

Вільнянського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;

Новомиколаївського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;

Запорізького РТКЦ та СП;

Запорізького районного управління ГУ ДСНС  у Запорізької області;

Запорізького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Запорізькому районі Запорізької області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції;

Запорізької районної філії Запорізького обласного центру зайнятості;

Вільнянської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості;

Новомиколаївської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості;

Запорізького приміського об’єднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області.

 

 

Голова районної державної адміністрації очолює:

 

Запорізьку районну ланку Запорізької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

місцеву комісію з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю;

комісію з питань розгляду звернень громадян;

комісію з питань захисту прав дитини;

комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

 

2. Перший заступник  голови, заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації:

 

забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;

згідно з розподілом обов’язків відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, засіданнях виконкомів місцевих рад;

співпрацюють із відповідними постійними комісіями районної ради;

здійснюють керівництво відповідними консультативними дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;

забезпечують взаємозамінність повноважень за відповідними напрямками діяльності райдержадміністрації ( додаток 2);

надають практичну допомогу у вирішені питань соціально-економічного розвитку території району згідно з переліком сільських, селищних, міських рад району, закріплених за керівництвом райдержадміністрації ( додаток 3).

 

 

3. Перший заступник голови районної державної адміністрації

ЧУДЕСНОВА  Світлана Іванівна

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

координує роботу заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації;

 забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проєкту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України та обласного бюджету ;

забезпечує складання та подання на затвердження районною радою проєкту районного бюджету;

забезпечує організацію виконання районного бюджету та звітування перед районною радою про його виконання;

 організовує роботу з планування та використання коштів бюджетів усіх рівнів, розпорядником яких є  районна державна адміністрація, встановлює контроль за використанням  їх лише за цільовим призначенням ( у межах повноважень);

організовує розробку проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку району, подання на розгляд районній раді, виконання схваленої районною радою програми, звітування перед нею про її виконання;

організовує реалізацію державної політики у сфері земельних і водних ресурсів;

організовує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та дорожнього господарства;

організовує роботу з обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями житлово-комунального господарства, зв’язку, телебачення, радіомовлення, транспортного забезпечення незалежно від форм власності;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності;

організовує роботу  з розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до норм і правил;

організовує роботу, у межах повноважень районної державної адміністрації, з охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

сприяє будівництву, ремонту та експлуатації автомобільних доріг, мостових переходів та інших інженерних  споруд;

організовує роботу з проведення конкурсів  з визначення автомобільних перевізників, визначення потреби в транспортних перевізниках, формування мережі  на автобусних маршрутах в межах Запорізького району;

організовує роботу з проведення моніторингу стану виконання перевізниками умов договорів з обслуговування маршрутів на території Запорізького району;

організовує роботу з внутрішньому аудиту діяльності районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, установ і організацій та закладів, що належать до сфери управління, заходів, що здійснюються головою районної державної адміністрації для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю ( дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів  та інших активів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і вимог щодо діяльності районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, установ і організацій та закладів, що належать до сфери управління);

організовує роботу з реалізації державної політики в галузі взаємодії Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області з органами місцевого самоврядування Запорізького району, а також забезпечення державної інформаційної політики та комунікацій з громадськістю.

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації Чудеснова Світлана Іванівна в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

відділу фінансів райдержадміністрації;

відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;

сектору внутрішнього аудиту райдержадміністрації;

відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації ( в частині посадових повноважень);

відділу забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

 

Перший заступник районної державної адміністрації Чудеснова Світлана Іванівна в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

 

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області;

Управління Державної казначейської служби України у Запорізькому районі Запорізької області;

Управління Державної казначейської служби України у Вільнянському районі Запорізької області;

Управління Державної казначейської служби України у Новомиколаївському районі Запорізької області;

 ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області;

ГУ ДПС в Запорізької області ( Запорізький район);

ГУ ДПС в Запорізької області ( Вільнянский  район);

Запорізького районного відділ у державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;

Вільнянського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;

Новомиколаївського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації Чудеснова Світлана Іванівна очолює комісії та робочі групи:

робочу групу з розробки програми соціально-економічного та культурного розвитку району;

робочу групу з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до Державного та місцевого бюджетів;

комісію з визначення збитків власникам землі та землекористувачам;

робочу групу з проведення інвентаризації об’єктів недобудованих будівництв.

 

 

 

4. Заступник голови районної державної адміністрації

ДИЛОВ Олег Олександрович 

                  організовує у межах повноважень розробку проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку району, подання на розгляд районній раді, виконання схваленої районною радою програми, звітування перед нею про її виконання; 

координує і аналізує економічну діяльність на території району;

забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;

організовує розроблення пріоритетних напрямів промислового розвитку району;

організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;

організовує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

здійснює вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики райдержадміністрації  з цих питань;

організовує роботу з забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;

координує роботу з будівництва об’єктів, замовником яких виступає районна та обласна державні адміністрації та їх структурні підрозділи;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;

організовує роботу з реалізації державної інвестиційної політики;

організовує роботу з розроблення та затвердження місцевих екологічних програм і внесення пропозицій щодо регіональних і державних екологічних програм;

забезпечує взаємодію з обласним фондом підтримки індивідуального будівництва на селі «Сільське подвір’я»;

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання епізоотіям та їх ліквідації;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг на території Запорізького району;

організує на території району роботу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

організовує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень місцевої  комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізького району та районної комісії з питань евакуації;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи i діловодства, здійснення управління архівною справою i діловодством на території району;

забезпечує координацію діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи i діловодства;

організовує роботу з внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення ïx обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

організовує надання консультативно - методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям району з питань оплати праці та охорони праці;

організовує проведення  моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців;

 організовує роботу районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати;

 організовує роботу з розробки районної  програми зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

організовує здійснення контролю за станом охорони праці та техніки безпеки.

 

Заступник голови районної державної адміністрації Дилов Олег Олександрович в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 

Відділу цифрового розвитку,цифрових трансформацій і цифровізації та організації центрів надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

Архівного відділу райдержадміністрації;

Відділу економіки та агропромислового розвитку райдержадміністрації;

Відділу оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації.

 

Заступник голови районної державної адміністрації Дилов Олег Олександрович в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

 

Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Запорізького районного управління  ГУ Держпродспоживслужби України в Запорізькій області;

Вільнянського районного управління  ГУ Держпродспоживслужби України в Запорізькій області;

Запорізького РТКЦ та СП;

Запорізького районного сектору УДМС України в Запорізької області;

Вільнянського районного сектору УДМС України в Запорізької області;

Новомиколаївського  районного сектору УДМС України в Запорізької області;

Запорізького районного управління ГУ ДСНС  у Запорізької області.

 

Заступник голови районної державної адміністрації Дилов Олег Олександрович очолює комісії та робочі групи:

робочу групу з розроблення проєкту Комплексної програми розвитку малого підприємства в Запорізькому районі;

робочу групу з питань забезпечення району  основними продовольчими товарами та здійснення  моніторингу  за цінами на них;

робочу групу для визначення переліку сільськогосподарських підприємств, яким виплачується компенсація з державного бюджету для виробництва продукції рослин на зрошувальних землях;

комісію для здійснення перевірок стану дотримання вимог законодавства суб’єктами господарювання на орендованих водних об’єктах, які створюють загрозу прориву та підтоплення прилеглих населених пунктів;

координаційну раду з питань розвитку підприємництва у Запорізькому районі;

державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при районній державній адміністрації.

Спостережну комісію при райдержадміністрації;

призовну комісію для проведення призову громадян України за мобілізацією.


5. Заступник голови районної державної адміністрації

РОГАЧ   Тетяна Іванівна

виконує обов’язки першого заступника голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

 

організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту дітей та населення;

 

сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в районі української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя; розвитку мов національних меншин;

 

організовує у межах повноважень розробку проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку району, подання на розгляд районній раді, виконання схваленої районною радою програми, звітування перед нею про її виконання; 

 

забезпечує розробку проєктів програм з охорони здоров’я;

 

сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження, збереження та розвитку культур, мов і традицій національних меншин;

 

забезпечує розробку проєктів програм фізкультури і спорту, туризму, молодіжної політики;

здійснює передбачені законодавством заходи щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, одиноких громадян похилого віку;

забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки й піклування;

забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;

сприяє здійсненню заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо релігії та церкви, виконання релігійними організаціями їх статутних завдань;

сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних, дитячих і жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту;

забезпечує розробку проєктів програм соціального забезпечення  та соціального захисту населення.

 

Заступник голови районної державної адміністрації Рогач Тетяна Іванівна в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 

служби у справах дітей райдержадміністрації;

відділу освіти, охорони здоров`я, культури та спорту райдержадміністрації;

управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

Заступник голови районної державної адміністрації Рогач Тетяна Іванівна в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

Запорізького районного управління  ГУ Держпродспоживслужби України в Запорізькій області;

Вільнянського районного управління  ГУ Держпродспоживслужби України в Запорізькій області;

 Запорізької районної філії Запорізького обласного центру зайнятості;

Вільнянської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості;

 Новомиколаївської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості;

Запорізького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Запорізькому районі Запорізької області Південно-Східного міжрегіонального управління  Міністерства юстиції;

Запорізького приміського об’єднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області;

Запорізької районної ради ветеранів України;

Запорізької районної організації Товариства Червоного Хреста.

 

Заступник голови районної державної адміністрації Рогач Тетяна Іванівна очолює комісії та робочі групи:

комісію з питань захисту прав дитини;

комісію з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, та дорадчого органу з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах;

комісію з питань розподілу коштів районного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа та дитячих будинків сімейного типу;

комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці;

комісію з питань альтернативної (невійськової) служби;

координаційну раду з питань протидії соціальним хворобам;

координаційну раду з питань сім’ї, жінок, охорони материнства та дитинства;

координаційну раду з питань молодіжної політики;

раду з питань безпечної життєдіяльності населення;

раду з питань соціального захисту громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

консультаційну раду з питань охорони об’єктів культурної спадщини;

експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі.

 

6. Керівник апарату районної державної адміністрації

МАКУЩЕНКО   Володимир Олексійович

є керівником державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (к

Розпорядження № 288 від 03.05.2018

Карта району


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

закрыть

Шрифт: [большой] [маленький]

Контраст: [белый] [синий] [зеленый] [черный]

[Сбросить настройки]