Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Січень 2022 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Пошук

План реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми

1. Після встановлення статусу особі, яка постраждала від торгівлі з урахуванням результатів проведеної оцінки потреб протягом десяти робочих днів центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді складає план реабілітації постраждало!' особи за її письмовою згодою (далі — план реабілітації) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 14 вересня 2012 р. № 578 „Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1679/21991.

У плані реабілітації зазначається перелік послуг, що надаються суб'єктами відповідно до їх компетенції з метою відновлення фізичного та психологічного стану постраждалої особи та її соціальної адаптації.

План реабілітації складається на строк, що необхідний для його виконання з урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи і не може перевищувати строк дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

План реабілітації може передбачати надання соціальних послуг, передбачених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.07.2013 № 432 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми".

Послуги особам надаються відповідно до стандарту надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми.

2. Після складання плану реабілітації центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ініціює протягом семи робочих днів проведення засідання дорадчого органу з питань соціальної роботи з сім'ями в складних життєвих обставинах (або іншого дорадчого органу), до складу якого обов'язково входять суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та посадова особа відповідального підрозділу, на якому план реабілітації узгоджується суб'єктами та затверджується керівником центру.

План реабілітації складається в двох примірниках, один з яких залишається у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а інший передається постраждалій особі або її законному представникові.

Постраждала особа або її законний представник ознайомлюється з планом реабілітації та підписує його.

3. Суб'єкти забезпечують виконання плану реабілітації, в тому числі із залученням підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління, громадських організацій (за згодою).

Під час виконання плану реабілітації необхідно обов'язково передбачити можливість внесення змін до нього за участю особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також щоквартальний моніторинг ефективності його виконання.

У разі коли постраждала особа потребує допомоги із залученням суб'єктів інших регіонів, відповідальний підрозділ ініціює розгляд зазначеного питання відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

4. Після встановлення статусу, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на отримання одноразової матеріальної допомоги у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 660 „Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми".

Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення одноразово у розмірі прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб (діти від до шести років, діти від шести до вісімнадцяти років, працездатні особи та особи, які втратили працездатність), установленого на момент звернення особи за матеріальною допомогою.

Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена з сім'єю, або недієздатної особи, із залученням, у разі необхідності, перекладача, подає органові соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) значеної осі )и такі документи:

  1. заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 р. № 96 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг" (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 р. за №418/20731;
  2. копію довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
  3. копію документа, що посвідчує особу;
  4. копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у раз потреби).

Орган соціального захисту населення формує особову справу, яка зберігається протягом трьох років після виплати матеріальної допомоги.

Матеріальну допомогу може отримати уповноважена особа, законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена з сім'єю, або недієздатної особи.

У разі коли особа, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, не отримала матеріальної допомоги протягом відповідного бюджетного періоду, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді.

Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту населення за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики від 14 вересня 2012 р. № 577 „Про затвердження форми відомості про виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1677/21989, через державне підприємство поштового зв'язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового зв'язку, пов'язаних з виплатою матеріальної допомоги, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до заявки органу соціального захисту населення.

Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до органу соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі.

5. Виконання плану реабілітації припиняється у разі:

  1. завершення строку його виконання;
  2. його дострокового виконання:
  3. письмової відмови постраждалої особи або її законного представника від отримання необхідної допомоги;
  4. систематичного (більш як два випадки) невиконання постраждалою особою без поважних причин заходів, передбачених відповідним планом:
  5. смерті постраждалої особи.

6. У разі коли постраждала особа змінила місце проживання відповідальний підрозділ за згодою такої особи або її законного представника повідомляє протягом п'яти робочих днів про неї відповідну місцеву держадміністрацію за місцем проживання або перебування (якщо воно відоме) та передає план реабілітації для завершення його виконання.

7. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надсилає щокварталу до відповідального підрозділу інформацію про стан виконання плану реабілітації.

У разі завершення виконання або припинення виконання плану реабілітації центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надсилає до відповідального підрозділу повідомлення про виконання плану реабілітації або припинення його виконання із зазначенням причин такого припинення.

Після завершення виконання плану реабілітації особа, яка постраждала від торгівлі людьми в обов'язковому порядку інформується про способи соціальної підтримки, якими вона може скористатися в майбутньому.

За потреби робота з особою, яка постраждала від торгівлі людьми продовжується і після завершення виконання плану реабілітації шляхом здійснення її соціального обслуговування (надання, за необхідності, відповідних соціальних послуг).

8. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді повідомляє про виконання або припинення виконання плану реабілітації відповідальний підрозділ, який вносить відповідні відомості до облікової картки постраждалої особи.

Відповідальний підрозділ проводить аналіз стану виконання плану реабілітації і повідомляє Мінсоцполітики про стан його виконання.

Карта району


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

закрыть

Шрифт: [большой] [маленький]

Контраст: [белый] [синий] [зеленый] [черный]

[Сбросить настройки]