Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Лютий 2024 »
Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23  
Сб 3 10 17 24  
Нд 4 11 18 25  

Пошук

Інформаційна рубрика

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо порядку проведення повторного оцінювання результатів службової діяльності Державного службовця

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі - Закон) НАДС роз’яснює.
Згідно з положеннями частин 1, 5 та 6 статті 44 Закону результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміюванню, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.
За результатами оцінювання службової діяльності (далі - оцінювання) державного службовця йому виславляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.
У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.
Процедуру проведення повторного оцінювання визначено пунктами 37 - 40 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (далі - Типовий порядок).
Нові завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі -і ключові показники) для державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», визначаються відповідно до пунктів 15 і 16 Типового порядку протягом п’яти робочих днів з дня ознайомлення такого державного службовця з висновком щодо результатів оцінювання його службової діяльності, що містить негативну оцінку. 
Нові завдання і ключові показники для державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», визначаються відповідно до пунктів 28 -30 Типового порядку протягом п’яти робочих днів з дня ознайомлення безпосереднім керівником або службою управління персоналом такого державного службовця з висновком щодо результатів оцінювання його службової діяльності, що містить негативну оцінку.
Звертаємо увагу, що повторне оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», може розпочинатися у встановленому порядку до затвердження результатів щорічного оцінювання. Разом з тим висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, що містить негативну оцінку, має бути затверджений відповідним наказом суб’єкта призначення, за умови, що такий висновок на момент прийняття зазначеного наказу не скасовано в результаті його оскарження відповідно до пунктів 41-44 Типового порядку.
Строк виконання нових завдань і ключових показників повинен встановлюватися залежно від визначеної дати повторного оцінювання, але не менше трьох місяців з моменту отримання негативної оцінки, а зміст таких завдань і ключових показників повинен відповідати встановленому строку.
Наприклад, якщо негативну оцінку виставлено 25 жовтня 2018 року, то:
- до 28 жовтня 2018 року (включно) здійснюється ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання;
- до 02 листопада 2018 року (включно) визначаються нові завдання і ключові показники для проведення повторного оцінювання.
- з 02 лютого 2019 року може проводитись повторне оцінювання.
Якщо повторне оцінювання проводиться у наведені терміни, то завдання і ключові показники мають бути визначені не більш ніж на три місяці і бути реальними для виконання в такі строки.
Також слід враховувати час, необхідний для підготовки до проведення повторного оцінювання, яке передбачає обов’язкове подання звіту про свою службову діяльність щодо виконання затверджених завдань і ключових показників державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «А», забезпечення можливості подання звіту державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», організацію та проведення співбесіди, передачу матеріалів оцінювання для підготовки та прийняття рішення про затвердження висновку щодо результатів оцінювання.
Враховуючи положення пункту 6 Типового порядку, дату проведення повторного оцінювання слід визначати з урахуванням того, що для проходження щорічного оцінювання державний службовець повинен  відпрацювати не менш як шість місяців з визначеними йому завданнями на відповідний рік.

Тобто, якщо наказ про щорічне оцінювання видаватиметься 28 жовтня 2019 року, то завдання і ключові показники на 2019 рік мають бути визначені не пізніше 28 квітня 2019 року. Отже, результати повторного оцінювання мають бути затверджені до 28 квітня 2019 року.
Окремо звертаємо увагу на те, що переведення державного службовця на іншу посаду державної служби до затвердження результатів повторного оцінювання призведе до неможливості завершення процедури такого оцінювання.
Відповідно до пункту 11 Типового порядку державному службовцю, якого призначено (переведено) на іншу посаду державної служби, протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) мають бути визначені завдання і ключові показники відповідно до нової посади.
Зважаючи на викладене, оцінювання державного службовця проводиться відповідно до тієї посади, яку він обіймає, а у випадку його переведення на іншу посаду розпочинається процедура оцінювання за новою посадою. При цьому оцінювання (повторне оцінювання), розпочате за попередньою посадою, припиняється.
Разом з тим частина десята статті 44 Закону встановлює, що у разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону.
У разі призначення державного службовця в порядку переведення з іншого державного органу, службі управління персоналом доцільно отримати відомості стосовно результатів щорічного оцінювання за попередньою посадою в тому державному органі, з якого його переведено.
Також звертаємо увагу, що наказом НАДС від 29 серпня 2018 року № 208-18 затверджено Методичні рекомендації щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областяхП'ятниця, 08 Лютого 2019 13:36 | Переглядів: 509

Карта району


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

закрыть

Шрифт: [большой] [маленький]

Контраст: [белый] [синий] [зеленый] [черный]

[Сбросить настройки]