Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Квітень 2024 »
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24  
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Нд 7 14 21 28  

Пошук

Новини

Засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпе-чення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Запорізька районна
державна адміністрація

ПРОТОКОЛ

25.05.2017 № 5
м. Запоріжжя

Засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпе-чення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Головував – Васюк А.Г.
Секретар – Шатохіна Н.В.

Присутні члени комісії:

Чудеснова С.І., Круподера Т.В., Баранник М.О., Бахарєв М.Є., Галіна О.О., Сімакова І.О., Коношенко Б.І., Тютюма В.О., Бори-сенко А.Г., Яковлєва О.В.

Присутні керівники підприємств: Державний навчально – виробничий заклад авіаційного профілю «Запорізький центр льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І. Покришкіна», Дер-жавне підприємство «Запорізьке лісомисливське господарство», ФОП Юджесан М.А., ПРАТ «Високогірне», СФГ «Чисті ключі», СТ «Світанок», СТ «Лотос», СТ «Каір», КП «Долинське комунально – господарське підприємство», ТОВ «Приміські сполучення», ТОВ «РА «Хоро-ша компанія».
Відсутні керівники підприємств: ФОП Руснак О.А., ФОП Бабажанова Г.Б.

Порядок денний:

І. Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району.

СЛУХАЛИ з питання першого порядку денного: начальника управління соціально-го захисту населення райдержадміністрації – Круподеру Тетяну Володимирівну:

За статистичними даними станом на 01.05.2017 заборгованість із виплати заробітної плати у Запорізькому районі склала – 537,0 тис. грн. (58 осіб) у т. ч.: Державний навчально – виробничий заклад авіаційного профілю «Запорізький центр льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І. Покришкіна» (далі – ЗЦЛП ім. Покришкіна) – 441,5 тис. грн. (24 особи), Держав-не підприємство «Запорізьке лісомисливське господарство» - 16,5 тис. грн. (5 осіб) та еконо-мічно неактивне підприємство ТОВ «Запорізький індустріально – механічний завод» 79,0 тис. грн. (29 осіб).
За оперативними даними станом на 25.05.2017 заборгованість із виплати заробітної плати у Запорізькому районі склала – 535,0 тис. грн. у т.ч.: Державний навчально – виробни-чий заклад авіаційного профілю «Запорізький центр льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І. Покришкіна» - 441,5 тис. грн., Державне підприємство «Запорізьке лісомисливське гос-подарство» - 14,5 тис. грн., а також економічно неактивне підприємство ТОВ «Запорізький індустріально – механічний завод» - 79,0 тис. грн.
30.03.2017 на засіданні обласної комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в.о. директо-ра ЗЦЛП ім. Покришкіна Козленко А.М. повідомив, що заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства буде погашено до 01.06.2017 року.
Листом від 18.04.2017 № 08/03.4-05/2557 головне управління Держпраці у Запорізькій області повідомило, що на лист управління соціального захисту населення Запорізької рай-держадміністрації (від 17.03.2017 № 05-3/723), щодо проведення перевірки ЗЦЛП ім. Покришкіна, відносно дотримання встановлених законом мінімальних гарантій в оплаті пра-ці та своєчасності виплати заробітної плати, було проведено позапланову перевірку вищеза-заначеного підприємства.
В ході проведеної перевірки було виявлено порушення вимог ст. 96, ч.1, 2, 3 ст. 115 КЗпП України, ч. 1, 3 ст. 24 та ч.3 ст.6 ЗУ «Про оплату праці».
За результатами проведеної перевірки складено акт на усунення виявлених порушень керівнику підприємства видано припис. Головними управлінням Держпраці у Запорізькій області вживаються заходи, щодо притягнення посадових осіб ЗЦЛП ім. Покришкіна до від-повдальності згідно вимог чинного законодавства.
Запорізькою райдержадміністрацією направлено лист голові Запорізької облдержадмі-ністрації від 11.05.2017 № 01-15/0544, щодо сприяння у вирішенні питання погашення забор-гованості із виплати заробітної плати працівникам ЗЦЛП ім. Покришкіна, а саме з проханням звернутись до Міністерства інфраструктури України з питання виділення коштів для реаль-ного погашення боргів на ДП «ЗЦЛП ім. Покришкіна», у тому числі з залученням інвесторів, та подальшої долі підприємства.
За даними Головного управління статистики у Запорізькій області ТОВ «Запорізький індустріально – механічний завод» призупинило діяльність.
За даними державного реєстратора дане підприємство наприкінці жовтня 2016 року вибуло в Закарпатську область м. Ужгород.
Але у Головному управлінні статистики у Запорізькій області повідомили, що за дани-ми статистичної метрології заборгованість по даному підприємству буде значиться по тій те-риторії, де виникла заборгованість.
За даними головного управління статистики у Запорізькій області станом на 01.05.2017 виникла заборгованість із заробітної плати на Державному підприємстві «Запорізьке лісоми-сливське господарство» у сумі 16,5 тис. грн.
Запорізькою райдержадміністрацією направлено лист від 19.05.2017 №01-15/0583 кері-внику Державного підприємства «Запорізьке лісомисливське господарство» Заболотному М.М., про надання пояснення про причини винекнення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства та надання графіку погашення вищезазначеного боргу.
Листом від 23.05.2017 № 216 головний лісничий Державного підприємства «Запорізьке лісомисливське господарство» Заболотний М.М. повідомив, що заборгованість із заробітної плати виникла внасідок того, що з січня 2016 року державне підприємство перестало фінан-суватись з державного бюджету та з 01 січня 2017 року змінились умови та порядок видачі дозвільних документів на проведення рубок догляду за лісом внаслідок чого з 01 січня 2017 року до 15.03.2017 на підприємстві були відсутні дозвільні документи на проведення рубок догляду за лісом.
Основний дохід підприємство має від реалізації лісопродукції, та за санітарними пра-вилами з 01.04.2017 по 15.06.2017 рубки заборонені у зв’язку з періодом тиші.
З 2016 року підприємство зверталось листами про допомогу в отриманні фінансування до Запорізького обласного лісового та мисливського господарства, Державного агенства лі-сових ресурсів України, Міністерство фінансів України, Верховну Раду України та до призи-дента України, але кошти виділені не були.
Заборгованості перед Пенсійним фондом та зі сплати податків та ЄСВ підприємство не має.
У травні 2017 року було погашено заборгованості із заробітної плати працівникам Державного підприємства «Запорізьке лісомисливське господарство» у сумі 2,0 тис.грн.

СЛУХАЛИ: присутнього головного бухгалтера ЗЦЛП ім. Покришкіна Даниленко Г.А. та головного лісничого Державного підприємства «Запорізьке лісомисливське господарство» Заболотного М.М.

За підсумками обговорення прийняті рішення:

1.1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації тримати на кон-тролі питання погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах ЗЦЛП ім. По-кришкіна, ТОВ «Запорізький індустріально – механічний завод», Державному підприємстві «Запорізьке лісомисливське господарство».

Відповідальні: управління соціального
захисту населення райдержадміністрації Термін: постійно

1.2. Головному лісничому Державного підприємства «Запорізьке лісомисливське гос-подарство» Заболотному М.М. дотримуватись виконання наданого графіку погашення забор-гованості із заробітної плати.

Відповідальні: головний лісничий
ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» Термін: до повного
погашення боргу

1.3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації підготувати лист голові Запорізької облдержадміністрації, щодо сприяння у вирішенні питання погашен-ня заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Державного підприємства під-приємства «Запорізьке лісомисливське господарство».

Відповідальні: управління соціального
захисту населення райдержадміністрації Термін: до 10.06.2017

ІІ. Про стан погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску до Вільнянсь-кої об’єднаної Державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Запорізь-кій області.

СЛУХАЛИ з питання другого порядку денного: в.о. начальника Вільнянської об’єднаної Державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області - Сімакову Інну Олександрівну:

До бюджету, що формується на території Запорізького району, за квітень 2017 року надійшло єдиного соціального внеску на загальну суму – 6969,70 тис. грн.
Не зважаючи на всебічну інформаційно - роз’яснювальну роботу, яка проводиться Вільнянською ОДПІ станом на 01.05.2017 в районі є підприємства та ФОП, які мають борги зі сплати єдиного соціального внеску в сумі 3165,83 тис. грн.
Найбільший борг зі сплати єдиного соціального внеску мають ДП «Світанок» - 185,4 тис. грн., ДП «ДГ «Новатор» - 1030,0 тис. грн., Запорізька філія Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» - 661,93 тис. грн., Держав-ний навчально – виробничий заклад авіаційного профілю «Запорізький центр льотної підго-товки ім. Маршала авіації О.І. Покришкіна» - 330,25 тис. грн., Запорізький районний відділ головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області – 72,3 тис. грн., філія «Запорізький райавтодор» Дочірнього підприємства «Запорізький облавто-дор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - 48,6 тис. грн., ПП Ібадов Х.Т.О. – 18,6 тис. грн., ПП Руденко О.М. – 19,2 тис. грн., ПП Різник С.В. – 21,46 тис. грн., ПП Ананійчук О.С. – 21,07 тис. грн. та інші.
Для погашення боргу зі сплати єдиного соціального внеску у березні вжито наступні заходи:
1) направлено вимоги по 10 суб’єктам господарювання – боржникам на загальну суму 1984,20 тис. грн.;
2) робочою групою Вільнянської ОДПІ щодо відпрацювання заборгованості з виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску за квітень проведено 9 зустрічей з боржни-ками.
У квітні 2017 року погашено боргу по ЄСВ на загальну суму 103,1 тис. грн., у тому числі по юридичним особам на суму 30,0 тис. грн., по фізичним особам на суму 73,1 тис. грн.
З початку року погашено боргу по ЄСВ на загальну суму 343,4 тис. грн., у тому числі по юридичним особам на суму 107,9 тис. грн., по фізичним особам на суму 235,5 тис. грн.

За підсумками обговорення прийняті рішення:

2.1. Вільнянській об’єднаній Державній податковій інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області тримати на контролі питання погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску.

Відповідальні: Вільнянська об’єднана ДПІ
ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області Термін: постійно

III. Про стан погашення заборгованості по страховим внескам та пільговим пенсіям.

СЛУХАЛИ з питання третього порядку денного: начальника Запорізького примісь-кого об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області - Галіну Олену Олексіївну:

В Запорізькому районі заборгованість підприємств району зі сплати страхових внесків та пільгових пенсій станом на 01 травня 2017 року по 6 боржникам складає 1267,9 тис. грн. протягом квітня 2017 року заборгованість зі сплати з обов’язкових платежів збільшилась на 43,5 тис. грн. (ПАТ «Придніпровський ремонтно-механічний завод», ДП «Світанок», ПрАТ «Хагба», ДП «ДГ «Новатор» ІОК НААН – за рахунок не сплати поточних платежів по піль-говим пенсіям сп. 1 та сп. 2).
Безнадійну заборгованість в районі мають 5 боржників, загальна заборгованість скла-дає 1266,7 тис. грн., або 99,9 % від загальної суми боргу (Рай друкарня – 40,8 тис. грн., в т.ч. 35,5 тис. грн. по пільгових пенсіях, також ВАТ «Запорізький Агрос» - 5,4 - борг по пільгових пенсіях, ДП «Світанок» - 105,4 тис. грн. - борг по пільгових пенсіях, ПрАТ «Хагба» - 11,0 тис. грн. - борг по пільгових пенсіях, ПАТ «Придніпровський ремонтно - механічний завод» - 1104,1 тис. грн. – борг по пільговим пенсіям).
Борг економічно – активних суб’єктів господарювання району в загальній сумі боргу складає 1,2 тис. грн. або 0,1 % (ДП «ДГ «Новатор» ІОК НААН – 1,2 тис. грн. борг по пільго-вим пенсіям), сплачено 03.05.2017 року у повному обсязі.
Всі суми боргу охоплені заходами примусового стягнення тобто знаходяться на вико-нанні у відділі державної виконавчої служби Запорізького районного управління юстиції.

За підсумками обговорення прийняті рішення:

3.1. Тримати на контролі стан погашення боргів по страховим внескам та пільговим пенсіям до Запорізького приміського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Відповідальні: Запорізьке приміське
об’єднане управління ПФУ
в Запорізькій області Термін: постійно

ІV. Про стан дотримання мінімальних державних гарантій з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах району.

СЛУХАЛИ з питання четвертого порядку денного: в.о. начальника Вільнянської об’єднаної Державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області - Сімакову Інну Олександрівну:

За підсумками 1 кварталу 2017 року згідно наданих звітів за формою 1 ДФ в Запорізь-кому районі є підприємства, установи та організації, які нараховують заробітну плату пра-цівникам на рівні, або менше законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати. Ві-льнянською об’єднаною Державною податковою інспекцією ГУ Державної фіскальної служ-би у Запорізькій області надано список підприємств для запрошення на засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пе-нсій, стипендій та інших соціальних виплат.

СЛУХАЛИ: присутніх керівників підприємств, де не дотримуються мінімальні дер-жавні гарантії з виплати заробітної плати: ПРАТ «Високогірне», СФГ «Чисті ключі», СТ «Світанок», СТ «Лотос», СТ «Каір», КП «Долинське комунально – господарське підприємст-во», ТОВ «Приміські сполучення», ТОВ «РА «Хороша компанія».

За підсумками обговорення прийняті рішення:

4.1. Вільнянській об’єднаній Державній податковій інспекції ГУ Державної фіскаль-ної служби у Запорізькій області надати до 10 червня 2017 року список підприємств, які на-раховують заробітну плату менше мінімального розміру законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати з інформацією про вжиті заходи, для запрошення на наступне засідан-ня районної комісії.

Відповідальні: Вільнянська об’єднана ДПІ
ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області Термін: до 10.06.2017

Голова райдержадміністрації А.Г. Васюк

Секретар комісії Н.В. Шатохіна

Понеділок, 29 Травня 2017 16:05 | Переглядів: 725

Карта району


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

закрыть

Шрифт: [большой] [маленький]

Контраст: [белый] [синий] [зеленый] [черный]

[Сбросить настройки]