Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Грудень 2023 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Оголошення

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Колективні договори в більшості країн світу є переважним засобом регулювання трудових відносин. Виняткова важливість колективних договорів полягає і в тому, що в них закріплюються поняття, широко вживані в житті, тому вони стали основним засобом реалізації соціальної справедливості і гуманного ставлення людини до праці
Основними законодавчими актами, що регулюють укладення колективного договору є Кодекс законів про працю України та Закон України «Про колективні договори і угоди», але жоден з цих актів не дає визначення даного поняття.
Науковці мають різні точки зору щодо визначення поняття колективного договору.
На думку більшості з них, колективний договір слід розглядати як локальний нормативний акт, що встановлює права і обов’язки працівників та роботодавця, регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини, що виникають в межах одного чи декількох колективів, що об’єднуються за певними ознаками, що надає додаткові трудові і соціально-економічні гарантії для працівників та регулює відносини, не врегульовані чинним законодавством.
На жаль, сьогодні значна кількість вчених вважають колективний договір в Україні лише формальністю, яку вимагає трудове законодавство.
Відповідаючи на питання, чи повинен бути колективний договір на підприємстві, чи існує зараз необхідність його укладення, яка функція йому зараз належить, зазначимо, що укладення колективного договору може здійснюватись на власний розсуд власника підприємства
Але, не дивлячись на формалізацію інституту колективного договору в Україні, в світі розповсюджена практика широкого застосування колективних договорів. Колективний договір, наприклад, у розвинутих європейських країнах є тим значимим інститутом, за допомогою якого узгоджуються інтереси власника та трудового колективу, вирішуються питання організації праці. І саме ступінь ефективності налагодження колективної співпраці безпосередньо впливає на виробничий процес, стимулює результативність та продуктивність праці
Колективний договір можна розглядати також і як елемент методу правового регу¬лювання трудових відносин. На державному рівні закріплюються мінімальні трудові права працівників і гарантії їхньої реалізації, визначається правовий статус суб’єктів трудового права, установлюється порядок укладення, зміни і розірвання трудових договорів, порядок ведення колективних переговорів, укладення і зміни колективних договорів тощо. В той же час особливості і специфіка праці в окремих галузях і на окремих підприємствах спонукають сторони трудових правовідносин самих приймати норми, за допомогою яких досягається повнота правового забезпечення їх прав та обов’язків.
Саме у кризових умовах укладення колективних договорів має суттєвий потенційний вплив на всі сфери функціонування підприємств і організацій. Завдяки колективному договору впорядковуються взаємовідносини між роботодавцями і працівниками, об’єднуються їх зусилля, спрямовуючись на розвиток виробництва, створення дієздатного трудового колективу. Колективний договір виступає засобом залучення працівників до управління виробництвом, чинником регулювання конфліктів, зняття соціальної напруженості, своєрідною школою соціального партнерства, ведення переговорів, пошуку шляхів узгодження різних інтересів. На сьогодні це найбільш ефективна форма регулювання соціально-трудових відносин на всіх рівнях. Адже колективні договори є основними юридичними документами, що регулюють питання праці на рівні підприємств
Тож, враховуючи позитивний зарубіжний досвід та мету, яку переслідує такий інститут трудового права як колективний договір - забезпечення трудових прав працівників та надання додаткових гарантій, вважаємо його існування в Україні необхідним та одним із пріоритетних в розвитку трудового права.
Для того, щоб колективний договір міг виступати ефективною формою соціального партнерства в умовах ринкових відносин, він повинен, насамперед, виражати узгоджену волю роботодавця і працівників з питань застосування найманої праці
Таким чином, можна зробити висновок, що колективний договір в діяльності будь-якого підприємства, установи, організації є додатковою гарантією додержання трудових прав працівників. Укладений належним чином договір має широке значення в регулюванні соціально-побутових умов, оплати праці, заохочень за особливі досягнення. Часто трудове законодавство не охоплює особливостей умов праці тієї чи іншої галузі, має прогалини або взагалі є застарілим. І саме тому можна наголошувати на високій ролі колективних договорів при їх належному дотриманні обома сторонами.

Четвер, 22 Березня 2018 12:38 | Переглядів: 340

Карта району


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

закрыть

Шрифт: [большой] [маленький]

Контраст: [белый] [синий] [зеленый] [черный]

[Сбросить настройки]